ทีมขายมืออาชีพ

ทีมขายมืออาชีพที่มีความรู้ประสบการณ์การขายระหว่างประเทศเป็นอย่างดีเพื่อให้บริการลูกค้าทั่วโลกของเรา

ทีมวิจัยและพัฒนา

ทีม R&D ของ TYH นำเสนอนวัตกรรมที่ยั่งยืน โซลูชันง่ายๆ สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

การสร้างบริการที่กำหนดเอง

กระบวนการทุติยภูมิ เช่น การพิมพ์ซิลค์สกรีน การปั๊มร้อน...